• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย …

ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ

ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งซ่อ…

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันม…

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล

นายกสภามหาวิทยาลัยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ…

นายกสภามหาวิทยาลัยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล

นายกสภามหาวิทยาลัยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยมหิดล

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุ…

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีทำบุญตักบาตร

พิธีทำบุญตักบาตร

พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

การประชุมหารือร่วม (ครั้งที่ ๑) ระหว่าง …

การประชุมหารือร่วม (ครั้งที่ ๑) ระหว่าง คณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย และ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล

การประชุมหารือร่วม (ครั้งที่ ๑) ระหว่าง คณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย และ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล

พลตำรวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ กรรมการ…

พลตำรวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

พลตำรวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ …

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๘

วันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest »View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๖

วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๖

วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest » View all »

annual-report-uc2