ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี

แผนยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย/โครงการแผนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในอนาคต กับคอลัมน์ Nice to meet you ซึ่งสามารถอ่านบทความได้ทาง Intranet คอลัมน์ Nice to meet you และ IPTV

qd2-2560

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๖

วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๐

Latest » View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๕

วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๕

วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐

Latest » View all »