ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี

แผนยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย/โครงการแผนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในอนาคต กับคอลัมน์ Nice to meet you ซึ่งสามารถอ่านบทความได้ทาง Intranet คอลัมน์ Nice to meet you และ IPTV

qd2-2560

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๘

วันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๑

Latest » View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๗

วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๐

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๒๗

วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๐

Latest » View all »