การสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๘

เรื่อง “ทำอย่างไรมหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก” ในวันศุกร์ที่ ๘ - วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรม คีรีมายา กอร์ฟ รีสอร์ท สปา เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา