การจัดงานสภามหาวิทยาลัยพบประชาคม ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๙

เรื่อง “เดินหน้ากับสภามหาวิทยาลัยมหิดลยุคใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก” ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา