การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ ณ ห้อง ๕๑๕ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยมหิดล
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com