นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ฯพณฯ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ในงานประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย และสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เข้ารับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร

Website: https://mahidol.ac.th/…/outstanding-national…/

FB: https://www.facebook.com/53202464011/posts/10160641396584012/ ติดตามข่าว สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ www.uc.mahidol.ac.th และติดตามข่าวคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ที่ www.tm.mahidol.ac.th
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com