มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานครบรอบ “๕๓ ปี วันพระราชทานนาม และ ๑๓๔ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานครบรอบ “๕๓ ปี วันพระราชทานนาม และ ๑๓๔ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงาน และผู้เเทนส่วนงาน ร่วมในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก