พิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงาน และบุคลากรจากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น พระภิกษุสงฆ์ ๑๐ รูป ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ สำหรับกิจกรรมในพิธีบำเพ็ญกุศลฯ ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน ๕๙ รูป จากวัดมหาสวัสดิ์ โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล นำข้าวสารอาหารแห้ง มาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com