มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานพิธีทำบุญปิดทองตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญปิดทองตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ลานมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในการนี้ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ พร้อมกับปิดทองและโปรยดอกไม้ที่ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้บริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีดังกล่าว

Website MU : https://mahidol.ac.th/th/2020/identity-mahidol/

ติดตามข่าวสารมหาวิทยาลัยมหิดลเพิ่มเติมที่ : www.mahidol.ac.th