มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานครบรอบ “๕๒ ปี วันพระราชทานนาม และ ๑๓๓ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”

วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานครบรอบ “๕๒ ปี วันพระราชทานนาม และ ๑๓๓ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จากนั้น เป็นพิธีบําเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนก และพิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง “ทศวิทยาสถาน : ๑๐ เรื่องราวสถานที่และอาคารในมหาวิทยาลัยมหิดล” ในโอกาสนี้ ได้จัดแสดงปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ ๑๑ เรื่อง “ปฏิรูปอย่างไรให้ไทยวัฒนา” โดย ดร.วิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้กล่าวถึง ความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในโลกอนาคต โดยมีเทคโนโลยีเป็นกลไกที่จะเข้ามามีส่วนสำคัญในการทำงาน ต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทุกคนต้องเตรียมพร้อมเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตามกระแสหลักของโลก