การสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗

การสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗ “ปฏิญญาแสงจันทร์”
การสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗ “ปฏิญญาแสงจันทร์”
การสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗ “ปฏิญญาแสงจันทร์” เรื่อง “การปฏิรูปมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ความเป็นเลิศ” ในวันเสาร์ที่ ๔ – วันอาทิตย์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงแรม แคนทารี เบย์ อ.เมือง จ.ระยอง
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com