ภาพบรรยากาศการรับเหรียญ SDGs วันที่ 29 มิถุนายน 2565