วิดีโอการนำเสนอ 2564

วิดีโอการนำเสนอ

ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของวิทยาเขตกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๕๖๕ วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๕๖๔ วันพุธที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com