ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อภิชาติ วิชญาณรัตน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
 • Diplomate, American Board (Internal Medicine) State University of New York, สหรัฐอเมริกา
 • Diplomate, American Sub-board (Endocrinology & Metabolism) State University of New York, สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ๒๕๕๗-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ๒๕๕๗-ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ๒๕๔๙-ปัจจุบันศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

 • ๒๕๔๙-๒๕๕๓ นายกสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย
 • ๒๕๔๖-๒๕๔๗ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ๒๕๔๒-๒๕๔๕ นายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔
 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) พ.ศ. ๒๕๓๙