ติดต่อ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5
เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ 66 (0) 2849 6343, 66 (0) 2849 6365, 66 (0) 2849 6394-5

โทรสาร 66 (0) 2849-6366

  ช่องทางการติดต่อสื่อสารและร้องเรียน E-mail : ucoffice@mahidol.ac.th

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล