นายกสภามหาวิทยาลัย มอบพวงมาลัยสวัสดีปีใหม่กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 19 เมษายน 2567 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล มอบพวงมาลัยสวัสดีปีใหม่ไทย แด่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณคุณวุฒิ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบพวงมาลัยสวัสดีปีใหม่ไทย แด่ นายกสภาวิทยาลัยมหิดล