มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2567

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จากวัดหทัยนเรศวร์ และวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2567 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงาน อาจารย์ และบุคลากรส่วนงานต่าง  ๆ ร่วมพิธี ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา