สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “OP ร่วมสืบสานวันสงกรานต์ประเพณีไทย” ประจำปี 2567

วันที่ 10 เมษายน 2567 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรม “OP ร่วมสืบสานวันสงกรานต์ประเพณีไทย” ประจำปี 2567 พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระบรมราชชนก พร้อมกล่าวอวยพรให้แก่บุคลากร จากนั้น ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมสงกรานต์ “OP งานวัด” และกิจกรรมเล่นเกมส์ อาทิ ปาเป้า ปาปอง ปาห่วง ปาป๋อง และการประกวดชุดผ้าไทยสวยงาม เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยให้อยู่สืบไป