พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๗.๓๐ น. ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา