มหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาดูงานสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วัวันที่ 27 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล กองบริหารงานทั่วไป และกองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยมหิดล ณ รัฐสภา กรุงเทพฯ
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com